Thứ trưởng yêu cầu cục đường sắt đổi mới tư duy quản lý

Cục đường sắt trước thách thức đổi mới tư duy quản lý

Cục đường sắt được Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu; phải quyết thay đổi tư duy nhằm đối phó với các thách thức và khó khăn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông; cho rằng: “Đường sắt VN đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018; nhất là trong xây dựng, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo ATGT tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019; của Cục Đường sắt VN diễn ra sáng 8/1/2019.

cục đường sắt

Cục đường sắt nhận góp ý chân thành từ Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Thứ trưởng cũng chỉ rõ những khó khăn mà công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đường sắt phải giải quyết trong thời gian tới; là phải phân định rõ vai trò của các chủ thể; nhất là vai của Cục Đường sắt VN; doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Cần có cơ chế phù hợp để Tổng công ty Đường sắt VN (doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt) đầu tư tăng thêm để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước. Nguồn nhân lực quản lý lĩnh vực đường sắt còn hạn chế. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực đường sắt rất thiếu và lạc hậu, cần được rà soát, xây dựng lại phù hợp với tình hình mới”, Thứ trưởng Đông nói.

Đổi mới tư duy quản lý quản trị sẽ là yêu cầu cấp thiết:

Thứ trưởng Đông cũng cho rằng; phải bắt đầu từ đổi mới tư duy quản lý nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý; của cơ quan quản lý đường sắt Việt Nam.

Ông cũng cho rằng “Cục Đường sắt Việt Nam phải xây dựng được các hệ thống quản lý từ cơ sở hạ tầng đến ATGT; làm cơ sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành. Trong đó, xác định rõ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc ai quản lý sử dụng, khai thác; để xây dựng kế hoạch; thẩm định công tác duy tu, bảo trì, các dự án… hàng năm chính xác, hiệu quả”.

Hơn nữa Thứ trưởng cũng yêu cầu “chú ý đảm bảo ATGT đường sắt, tích cực phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện mục tiêu cao nhất là đến năm 2025 xóa bỏ lối đi tự mở và kiểm soát an toàn đường ngang”

Biên tập từ Admin Yêu Chữ Ký Số – nguồn Theo Báo Giao Thông 8/1/2019