Công ty có các hình thức thanh toán như sau
• Thanh toán trực tiếp tại công ty chúng tôi
• Thanh toán tại địa chỉ người gửi hàng hóa (Chúng tôi sẽ đến trực tiếp địa chỉ mà quý khách có như cầu chuyển hàng hóa để nhận hàng hóa của quý khách và chuyển hàng đi )