Ngành nghề của công ty là vận chuyển nên trong trường hợp hàng hóa của Quý khách có vấn đề xảy ra, (không đến được người nhận, hàng hóa bị rách, hỏng vỡ…). Công ty chúng tôi sẽ xem xét và thông báo lại cho quý khách trong thời gian sớm nhất kèm hình thức bồi thường như thế nào.