a. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website hoaxa.net bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,..Đây là các thông tin hoaxa.net cần khách hàng cung cấp khi khách hàng liên hệ và sử dụng dịch vụ của hoaxa.net nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:
– Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật

c. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của hoaxa.net.

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
– Cty Vận Tải Hỏa Xa
– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Cty Vận Tải Hỏa Xa cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
– Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Địa chỉ : Số 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-2245 7711 – Bill: 84-28-6650 2180
🏴 HÀ NỘI : A0 GA GIÁP BÁT – GIẢI PHÓNG – P.THỊNH LIỆT – Q. HOÀNG MAI
🏴 ĐÀ NẴNG : HÓA TRƯỜNG GA ĐÀ NẴNG – TRẦN CAO VÂN
🏴 HCM : SÔ 1 NGUYỄN THÔNG – PHƯỜNG 9 – QUẬN 3

f. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp thông qua email: hoaxasaigon.vtds@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, hoaxa.net sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí triệt để và kịp thời.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email:hoaxasaigon.vtds@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh là 15 ngày.