Công ty không bán hàng hóa nên không áp dụng chính sách bảo hành. Chúng tôi sẽ đảm bảo việc hàng hóa của quý khách giao đúng thời gian, thời hạn, an toàn. Nếu có bất kỳ phát sinh gì xảy ra chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết tình trạng đơn hàng đó